Lista produktów producenta Valeant

Valeant Pharma Poland sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Valeant Pharmaceuticals International, Inc, który pracuje na rzecz ochrony zdrowia ludzi na całym świecie. Głównym przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, a także magazynowanie towaru oraz działalność usługowa.

Aktywne filtry

Valeant- siła i jakość

Valeant to lider w działaniach na rzecz opieki zdrowotnej ludzi. Głównym celem firmy jest dostarczanie pacjentom leków o najwyższej jakości i skuteczności terapeutycznej, produkowanie farmaceutyków oraz świadczenie profesjonalnych usług w pełni zaspokajających oczekiwania i potrzeby swoich klientów, zapewnienie dobrej kondycji finansowej firmy, warunkującej jej ciągły harmonijny i dynamiczny rozwój, zapewnienie najlepszych warunków zatrudniania i rozwoju osobistego pracowników, opieka nad rodzinami zatrudnionych oraz emerytowanymi pracownikami. Ponad to dbałość by firma Valeant była firmą etyczną, wrażliwą na potrzeby i problemy człowieka, jego środowiska, w odniesieniu do społeczności regionalnych i globalnych. Stosowany w Valeant Pharma Poland sp. z o.o. system jakości, oparty na europejskim systemie Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej daje pełną gwarancję, że produkty lecznicze, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne oraz kosmetyki odpowiadają najwyższym standardom.

Firma Valeant, której głównym przedmiotem działalności jest dystrybucja hurtowa produktów farmaceutycznych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków i wyrobów medycznych wytwarzanych w zakładach produkcyjnych międzynarodowego koncernu ma na względzie dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo odbiorców, a także swoich pracowników oraz zapewnienie  ciągłego rozwoju Spółki w zgodzie z obowiązującym prawodawstwem i standardami ekologicznymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.