Ocena apteki    4,9 / 5

Zobacz wszystkie opinie

Lista produktów producenta ROCHE

Grupa Roche to prekursor na międzynarodowym rynku zajmujący się produkcją farmaceutyków oraz diagnostyką. Połączenie wiedzy i doświadczenia wraz z najnowszymi technologiami daje  gwarancję sukcesu i pozwala realizować cel firmy, jakim jest poprawa życia. Głównym obszarem, na którym skupia się praca grupy jest rozwój w obszarze medycyny personalizowanej, czyli tworzeniu innowacyjnych planów działania, sprzyjających poprawie zdrowia chorego, w oparciu o jego indywidualne potrzeby, korzystając najnowszych osiągnięć nauki i technologii.

Aktywne filtry

Światowy lider na rynku farmaceutycznym i diagnostycznym

Firma Roche powstała w 1896 roku. Od tego czasu nieustannie dąży do poprawy jakości życia pacjentów tworząc nowe i ulepszając już istniejące leki, zwłaszcza w dziedzinie onkologii, okulistyki, immunologii. Zajmuje się także produkcją i poszerzaniem dostępności do leków na choroby zakaźne. W kwestii diagnostyki, głównym obszarem działań jest rozwój diagnostyki molekularnej, diagnostyki in vitro. Wprowadzane są także nowatorskie zmiany w zakresie kompleksowej opieki diabetologicznej. Dzięki międzynarodowej współpracy z kontrahentami firma nieustannie dąży do zapewnienia dostępu do leków i jak najlepszej opieki medycznej dla pacjentów na całym świecie. Ponadto zatrudnia pracowników w ponad 100 krajach i rokrocznie przeznacza duże kwoty na inwestycje w rozwój i badania.

Pierwsze produkty Grupy Roche dotarły do Polski już 4 lata po jej powstaniu. Pierwszy zakład produkcyjny został zbudowany zaś w 1928 roku. W trakcie II wojny światowej zakład wspierał swoich pracowników materialnie, pomagał uniknąć deportacji, a w czasie Powstania Warszawskiego firma przekazała jego ofiarom leki o wartości ok. 200 tys. zł. Po wcześniejszym uwłaszczeniu, firma wróciła do Polski w 1989 r. i do dziś jest liderem farmaceutycznym zaopatrującym polskie szpitale. Grupa Roche Polska wspiera rozwój gospodarki inwestując w międzynarodowy transfer wiedzy, badania i rozwój technologii. Firma przyczynia się do postępu w nauce, poprzez współpracę z polskimi naukowcami. W Polsce działają również dwa ośrodki światowej klasy zarządzane przez Roche - Regionalne Centrum Badań Klinicznych dla Europy Środkowo-Wschodniej, a także Roche Global IT Solution Centre zajmujące się bioinformatyką, które wspiera pracę oddziałów znajdujących się w ponad stu krajach. Dzięki współpracy z ośrodkami akademickimi i medycznymi powstał pierwszy w Polsce onkologiczny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz. Wszystkie te działania są wynikiem dążenia do spełnienia misji firmy, czyli poprawy życia ludzi na całym świecie.