Lista produktów producenta Zyskaj Zdrowie

Stowarzyszenie Zyskaj Zdrowie rozpoczęło działalność promującą zbilansowany styl życia przeszło 10 lat temu. Przez ten czas popularyzuje wiadomości na temat zdrowia indywidualnego jak i populacyjnego poprawiając codzienny komfort wielu Polaków. Witryna internetowa stowarzyszenie obejmuje poradnictwo, artykuły naukowe oraz najnowsze doniesienia ze świata medycyny, a także przybliża lecznicze właściwości naturalnych ziół.

Aktywne filtry

Zyskaj Zdrowie - klucz do długiego i szczęśliwego życia

Zyskaj Zdrowie to stowarzyszenie, które założone zostało w grudniu 2011 roku. Możliwość zapisania się do stowarzyszenia posiadają osoby fizyczne, których życie zawodowe związane jest z szeroko pojętą ochroną zdrowia jak lekarze, farmaceuci czy specjaliści z zakresu ziołolecznictwa. Cel działalności samego stowarzyszenia jest zbieżny z ideałami ogólnopolskiego programu o tej samej nazwie, który został przedstawiony już w 2002 roku. 

Stowarzyszenie Zyskaj Zdrowie realizuje projekty w wielu dziedzinach, dlatego nie sposób wszystkich wymienić. Jest to m.in. prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie akcji informacyjnych dotyczących ochrony zdrowia i świadomości zachowań prozdrowotnych, organizowanie kursów, obozów, szkoleń i wykładów, rozszerzenie dostępności badań diagnostycznych, a także działania zmierzające do racjonalizacji i optymalizacji wydatków społeczeństwa na cele związane z ochroną zdrowia. Obecność Stowarzyszenia Zyskaj Zdrowie wpływa zatem wymiernie na stan ochrony zdrowia publicznego w Polsce. Jego działalność ma także bezpośredni wpływ na samych pacjentów poprzez realizację bezpłatnych badań oraz specjalistycznych porad m.in. w zakresie dermatologii czy też prawidłowego odżywiania. Na witrynie internetowej Zyskaj Zdrowie znajduje się wykaz produktów leczniczych rekomendowanych przez Stowarzyszenie.